REHABILITACJA POSTĘPOWANIEM 24H

Biomechaniczny model dysfunkcji pacjenta

Dowiedz się

Rehabilitacja osoby leżącej obejmuje szereg działań ukierunkowanych na jego wczesną aktywizację i możliwie optymalny powrót do sprawności. Leczenie i rehabilitacja powinna zostać zaplanowana i realizowana według ustalonych norm kompleksowego postępowania.

Główne zasady rehabilitacji

Do podstawowych zasad postępowania terapeutycznego uwzględnić należy konieczność interdyscyplinarnej współpracy kadry medycznej. Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda, opiekun, a także pracownik socjalny, powinni wzajemnie ze sobą współpracować i uzupełniać się tworząc wspólny zespół terapeutyczny. Kolejnym istotnym aspektem 24 godzinnego postępowania jest tzw. handling, czyli forma właściwej pielęgnacji chorego, w której skład wchodzi toaleta, układania chorego oraz jego podnoszenie i wszelkie zmiany pozycji bazujące na dostarczaniu choremu prawidłowych doświadczeń czuciowo-ruchowych zarówno podczas pielęgnacji jak i rehabilitacji.

Rehabilitacja i jej zadania

Fizjoterapeuta powinien edukować pozostały personel medyczny jak prawidłowo wykonywać codzienne czynności pielęgnacyjne związane z ruchem chorego wzbogacone o ćwiczenia uwzględniające zaburzenia poprawiające percepcję ciała. Nieodzownym elementem postępowania 24 godzinnego jest właściwa edukacja rodziny w zakresie opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osoby chorej. Najważniejsze informacje dotyczące terapii należy przekazać rodzinie pacjenta tak, aby mogła skutecznie uczestniczyć w postępowaniu rehabilitacyjnym i popełniać jak najmniej błędów w zakresie opieki nad chorym. Zadaniem kadry medycznej jest między innymi każdorazowo informować pacjenta, a także jego rodzinę o tym co chce zrobić i w jaki sposób, nawet jeżeli jest w śpiączce. Istotnym elementem, który wpływa na poprawę stanu pacjenta jest również właściwa organizacja pokoju osoby chorej. Odpowiednie przygotowanie miejsca zamieszkania uwzględniające możliwości funkcjonalne pacjenta pozwala na optymalne uzyskanie samodzielności.