Typy wózków i możliwość refundacji

Typy wózków i możliwość refundacji

Wózki inwalidzkie można sklasyfikować na dwa podstawowe typy, w zależności od zasilanej ich energii. Do pierwszej grupy należą wózki ręczne tzw. standardowe, do drugiej wózki elektryczne. Wózki ręczne posiadają różne rozmiary kół, te z dużymi przeznaczone są dla aktywnych osób, wykonujących samodzielnie czynności dnia codziennego, czy nawet sport. Typy z mniejszymi kołami spotykane są częściej w szpitalach i innych placówkach medycznych, z przeznaczeniem do korzystania z pomocy drugiej osoby w poruszaniu się po danym miejscu. Z kolei wózki elektryczne stanowią alternatywę dla osób, które nie mogą się samodzielnie poruszać, ale też nie chcą w tą czynność angażować osób trzecich. Model ten umożliwia poruszanie się po nierównościach terenu oraz jego wzniesieniach

Kolejną różnicę stanowi konstrukcja wózków, czyli to do czego zostały one przeznaczone. Wyróżniamy tutaj wózki inwalidzkie standardowe, aktywne, stabilizujące, wózki pokojowe, terenowe, sportowe. Wózek inwalidzki standardowy jest najczęściej spotykany w szpitalach i innych medycznych placówkach służąc do poruszania się siłą rąk własnych. Jego konstrukcja jest stalowa lub aluminiowa. Wózek inwalidzki aktywny posiada poszerzone właściwości jezdne, jest lekki i wykonany z aluminium. Tego typu sprzęt przeznaczony jest dla osób bardzo aktywnych. Wózek inwalidzki stabilizujący cechuje specjalna konstrukcja dla osób, które wymagają specjalnego podparcia pleców lub głowy. Jego cechą szczególną jest specjalny zagłówek, odpowiednio wyprofilowany oraz możliwość odchylenia wózka do pozycji leżącej. Wózek pokojowy to sprzęt przeznaczony dla osób wymagającej stałej opieki. Jest to wygodny i stabilny model, nadający się również do korzystania na zewnątrz. Wózek terenowy posiada duże, napompowane terenowa koła zwiększające komfort jazdy. Dodatkowo wyposażony jest w hamulec przeznaczony dla osoby go prowadzącej oraz szybkozłącza umożliwiające odłączenie kół i przetransportowanie wózka. Wózki sportowe występują w wielu odmianach przystosowanych do dyscypliny sportowej, którą chce się uprawiać.

Wybierając wózek inwalidzki należy kierować się jego najlepszym dopasowaniem do stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz trybu życia jego użytkownika. Wózek powinien zapewniać wygodę i łatwość poruszania się. Warto również wziąć pod uwagę jaka jest funkcjonalność modelu i dostępność serwisu w razie jakichkolwiek usterek technicznych. Młodsi pacjenci częściej wybierają wózki aktywne, które umożliwiają im zachowanie sportowego, sprawnego trybu życia, natomiast osoby starsze częściej skłaniają się ku wózkom pokojowym i standardowym. Przy ciężkiej niepełnosprawności zaleca się wózki stabilizujące.

Na zakup wózka inwalidzkiego przysługuje refundacja od 600 do 3000 zł, w zależności od wyboru modelu wózka. Największy zwrot dotyczy specjalistycznych wózków np. elektrycznych, najmniejszy ręcznych wózków inwalidzkich. O refundację mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem, które spełniają kryteria określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 r. (wraz z późniejszą nowelizacją) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rodzaj wyrobu medycznego, na który przysługuje refundacja, jest ściśle uzależniony od charakteru schorzenia świadczeniobiorcy.

Na wózek inwalidzki ręczny uprawnieni do jego dofinansowania są dorośli oraz dzieci (3-18 r.ż.), z trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia. Limit dofinansowania z NFZ wynosi 600 zł. Ręczny wózek inwalidzki osobie dorosłej przysługuje raz na 5 lat, dziecku – raz na 3 lata. Na wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany dofinansowanie mogą otrzymać dorośli oraz dzieci (3-18 r.ż.), z trwałym ograniczeniem zdolności samodzielnego chodzenia, ale mogące poruszać się na wózku bez pomocy innych osób. Limit dofinansowania z NFZ to 1700 zł. Ten rodzaj wózka przysługuje osobie dorosłej raz na 4 lata, dziecku – raz na 3 lata. Na wózek inwalidzki specjalny np. o napędzie elektrycznym, o refundację mogą starć się dorośli i dzieci od 2 do 18 r.ż. z porażeniami i niedowładami trzy- lub czterokończynowymi, dwukończynowymi jednostronnymi lub skrzyżowanymi. Limit dofinansowania z NFZ wynosi 3000 zł. Wózek inwalidzki specjalny osobie dorosłej należy się raz na 4 lata, dziecku – raz na 3 lata. Nie można starać się jednocześnie o refundację dwóch różnych wózków.